شرکت های حمل و نقل

به اطلاع می رساند شرکت حمل و نقل شتابان شمال مفتخر است خدمات ذیل را در قبال سایر شرکت های حمل و نقل ارائه نماید:

  • همکاری با سایر شرکت های حمل و نقل در زمان های پرکار فصلی به صورت اجاره ناوگان از آن ها جهت حمل محصولات یخچالی گروه سولیکو
  • تخصیص ناوگان حمل و راننده به سایر شرکت های حمل و نقل متقاضی جهت حمل شیر خام و فرآورده های آن و همچنین محصولات یخچالی و فاسد شدنی
  • صدور بارنامه برای شرکت های حمل  نقل همکار با شرایط همکاری