صدور بارنامه

شرکت حمل و نقل شتابان با توجه به اینکه یک شرکت توانمند سراسری است، امکان صدور بارنامه در شهرهای مختلف را برای رانندگان و ناوگانی که دارای کارت هوشمند معتبر هستند، دارد. این شرکت در حال حاضر در استان های مازندران، تهران، البرز، خراسان رضوی و اصفهان شعبه ی صدور بارنامه دارد. لذا این امکان برای مشتریان محترم وجود دارد تا در صورتی که روزانه و یا به صورت موردی برای ناوگان حمل احتیاج به صدرو بارنامه دارند، خدمات مربوطه را شرکت حمل و نقل شتابان انجام ‌دهد. همچنین لازم به ذکر است که صدرو بارنامه با هزینه بیمه مناسب، یکی از موارد مهمی است که صاحبان بار با آن روبه‌رو هستند. چراکه در حمل یخچالی همواره ازرش محموله قابل توجه است. لذا با توجه به اینکه شرکت حمل و نقل شتابان شمال به صورت تخصصی در حمل یخچالی و مواد فاسدشدنی فعالیت و روزانه بیش از ۶۰۰ بارنامه صادر می‌نماید، با عقد قرارداد با شرکت های بیمه توانسته است مبالغ بیمه ای را کاهش دهد.

صدور بارنامه در شرکت شتابان شمال

بارنامه مجوز قانونی است که توسط شرکت های حمل و نقل صادر می­گردد. به این صورت که شرکت های حمل و نقل پس از اخذ مجوزات قانونی از سازمان راهداری و حمل و نقل و متصل شدن به سیستم صدور بارنامه، امکان صدور بارنامه را برای رانندگان و ناوگانی که دارای کارت هوشمند معتبر باشند، دارند. در سال های اخیر، با توجه به دستورالعمل­های ارائه شده، مبلغ درج شده در بارنامه باید طبق ضوابط مشخص انجام گیرد. به این صورت که پس از اعلام درخواست صاحبان کالا به شرکت های حمل و نقل، کل مبلغی که صاحب بار می پردازد، باید در بارنامه درج گردد. این امر باعث شده است تا رانندگان و صاحبان بار، به علت توافق های نامتعارف واسطه گران با رانندگان، ناراضی باشند. به فرض مثال، مبلغ درج شده در بارنامه با مبلغی که راننده دریافت خواهد کرد اختلاف زیادی دارد و گاهاً نزدیک به ۵۰% مبلغ به واسطه گرانی که در این بازار حضور دارند پرداخت می گردد. در بارنامه مبلغ بیمه بار نیز باید توسط متصدی صدور آن درج گردد که این مبلغ طبق اظهار صاحب کالا می باشد. به صورت خلاصه کل مبلغ درج شده در بارنامه شامل هزینه های راننده، بیمه بار و هزینه کمیسیون شرکت حمل و نقل باشد. سقف کمیسیون دریافتی شرکت های حمل و نقل توسط سازمان راهداری و حمل و نقل ۸% تعیین شده است.